Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Håndbok for saksbehandling og arkiv fra 2015 - 14.06.2021

Arkivplan for Skaun kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Skaun kommune. Planen skal bidra til at kommunen oppfyller sitt arkivansvar i henhold til arkivlovens § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste. Kommunedirektøren har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Arkivplanen er vedtatt av kommunedirektøren 1. oktober 2013. Som kommunedirektør i Skaun kommune forventer jeg at alle ansatte i kommunen setter seg inn i, og følger retningslinjene i arkivplanen.

Jan-Yngvar Kiel
Tidligere kommunedirektør