Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering 2015 - 2019

Her er en oversikt over de politiske organene i kommunen:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Plan- og miljøutvalget
  • Helse-, oppvekst- og kulturutvalget
  • Arbeidsmiljøutvalget
  • Administrasjonsutvalget
  • Skaun eldreråd
  • Råd for funksjonshemmede
  • Skaun ugdomsråd

På Skaun kommune sine nettsider, under politikk, finnes en oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrer, råd, og utvalg for inneværende periode:

Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 - 2015

Laster...